Odpad a jeho dopad na životné prostredie, zero waste a iné

Autor: Silvia Vajdíková | 1.6.2020 o 21:12 | Karma článku: 3,15 | Prečítané:  260x

Sú pre nás peniaze dôležitejšie ako naše životné prostredie? Nedá sa nájsť kompromis ? V konečnom dôsledku to môže byť lacnejšie! 

" Separovanie nás stojí len čas, keďže za triedený odpad sa neplatí. Platí sa len za odpad, ktorý skončí na skládke. "

Na Slovensku ročne vyprodukujeme viac ako štrnásť miliónov tón odpadu. Z tohto odpadu recyklujeme iba 29 %. Až 61 % komunálneho odpadu skončí na skládke a spôsobí tým znečistenie pôdy, povrchových i podzemných vôd a vzduchu, troch základných zložiek, ktoré potrebujeme k životu.  (ŠÚ SR)

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, POVINNOSTI PRI OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy.   

Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie.  (Zákon z 5.decembra 1991 o životnom prostredí). 

DRUHY ODPADU

Zmesový komunálny odpad

Je nevytriedený komunálny odpad po vytriedení ostatných zložiek odpadu. 

Patria sem: obaly z farieb, obaly znečistené potravinami, znečistený textil, keramika, porcelán, zrkadlá, celofán a voskový papier, vata, obaly zo sladkostí, zo sušienok (tyčinky, čipsy a pod.), použité plienky, hygienické potreby, podlahové krytiny, guma, hadice z vysávačov, poškodené kabelky, obuv, plastové rámy z okien, žalúzie a iné. 

Odpad z papiera

Papier môžeme recyklovať 5 až 8-krát. Pri recyklácii papiera šetríme naše stromy, energiu, vodu, olej a miesto na skládke.

Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly. 

Sklo

Sklo je 100 % recyklovatelné. Možno ho recyklovať donekonečna bez straty kvality. V prírode sa rozkladá až 4 000 rokov. Recykláciou skla šetríme energiu. Je najbezpečnejším obalom pre uchovávanie potravín, pretože nevypúšťa žiadne látky do jedla a pitia. 

Patria sem: biele a farebné čisté sklo (nevratné obaly z nápojov, poháre), črepy, úlomky tabuľového skla.

Plasty

Plasty sa v prírode rozkladajú 500 až 1000 rokov. Tvoria 11 % nášho odpadu. Do plastov sa balí v dnešnej dobe skoro všetko. Oblečenie, ktoré nosíme, môže byť vyrobené z umelých vlákien. Štvorčlenná rodina vyprodukuje ročne až 150 kg plastov. Spotreba plastových tašiek je na Slovensku najvyššia spomedzi krajín Európskej únie.

Patria sem: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (jogurty, nátierky, horčica), plastové tašky a vrecká, obaly z kozmetiky a drogérie (šampóny, aviváže).

Nápojové kartóny

Nápojový kartón je viacvrstvový kombinovaný materiál (VKM), ktorý je zložený z viacerých druhov materiálu. Tvorí 3 % hmotnosti komunálneho odpadu. Nápojový kartón tvorí viac ako  70 % papiera, 25% plastu a 5 % hliníku. Ročne skončí na skládke okolo 5 000 tón odpadu VKM. 

Patria sem: neznečistené nápojové kartóny z džúsov, mlieka, vína a iných nápojov. 

Kovy

Hliníková plechovka vyhodená do prírody sa rozkladá 500 rokov. Hliník a oceľ možno recyklovať donekonečna, recykláciou nestrácajú svoje vlastnosti. Kovy tvoria 4 % vyprodukovaného odpadu v domácnosti. 

Patria sem: nápojové plechovky (konzervy od kompótov, mäsových alebo zeleninových výrobkov), hliníkové kozmetické výrobky (tuby), hliníkové fólie (viečka z jogurtov, smotany. 

Pokiaľ si nie ste istý kam daný odpad patrí, sledujte označenie na obale alebo si prečítajte internetovú stránku vašej obce! Vytriedený odpad podlieha kontrole, preto radšej odpad separujte, ako by ste ho mali vyhodiť do komunálneho odpadu!

Biologicky rozložiteľný odpad

Patri sem: bioodpad rastlinného pôvodu, pokosená tráva, seno, zvyšky rastlín,zvyšky ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, zelenina, kvety, káva, podstielky, srsť, hnoj, škrupiny z vajec, papierové obaly z vajec, kotúče z kuchynských utierok a toaletného papiera, noviny v malom množstve, piliny, slama, zvyšky živých stromčekov a kríkov, popol z chemicky neošetreného dreva. 

Špecifickou kategóriou odpadu je olej. Hodnotná surovina, ktorá však pri nesprávnom zaobchádzaní dokáže spôsobiť ekologický problém. Spoločnosť CMT group vykupuje použitý olej za symbolické ceny a tým pomáha k zlepšeniu životného prostredia. 

KOMPOSTOVANIE

Jednoducho a ekologicky sa dá zbaviť odpadu z kuchyne či záhrady. Ušetríte peniaze, čas a získate kvalitný kompost, ktorý môže pomôcť vašej záhrade.  V prvom rade potrebujete miesto a kompostér. 

Základné pravidlá kompostovania

V kompostéri treba mať vyvážený materiál a pravidelne pridávať uhlikatý materiál. Pridávaný materiál musí byť upravený do čo najmenšieho tvaru. Potrebujeme dosiahnuť stav, keď materiál po stlačení zostane v dlani. Základom pre tvorbu mikroorganizmov v kompostéri je kyslík. Kopu je potrebné pravidelne premiešavať.

 

ČO HROZÍ NAŠEJ PLANÉTE, AK JU BUDEME NAĎALEJ ZNEČISŤOVAŤ ? 

 "Najväčšou hrozbou pre náš svet je viera v to, že ho zachráni niekto iný."

Plasty

Plast je všestranný, odolný a lacný. Na prvý pohľad skvelý výrobok. Avšak dopad plastov na životné prostredie je veľmi negatívny.  Plasty sú všade okolo nás. Skúste sa pozrieť okolo seba. Plasty sú často vyhodené na skládkach alebo v horšom prípade sú vyhadzované do riek, jazier, oceánov. Upchávajú kanalizácie, čím vznikajú záplavy. Pri pobrežiach oceánov sa nachádzajú ryby a vtáky, ktoré majú v žalúdku veľké množstvo plastov. Plasty kontaminujú pôdu a podzemné vody. Ovplyvňujú naše zdravie, potravinový reťazec, pretože zvieratá, ktoré jeme, sú plné plastov. 

Móda

"Fast fashion" je charakteristická rýchlosťou a nízkymi nákladmi. Nie je však vôbec zodpovedná k životnému prostrediu. Zníženie nákladov a čas potrebný na výrobu majú negatívny dopad na prírodu. Textilná výroba je druhou najväčšou hrozbou pre vodu a vzduch. My ako spotrebitelia by sme sa mali snažiť podporovať firmy. ktorým záleží na životnom prostredí. 

Energia

Energia pochádza zo zdrojov, ktoré sú neobnoviteľné. Najpoužívanejšie fosílne palivá sú uhlie a ropa a v poslednom čase sa vo väčšom množstve používa zemný plyn.  Ich spaľovanie je škodlivé pre životné prostredie. Spracovanie podzemných fosílnych palív ničí krajinu a vytvára veľa odpadu.  Úniky ropy počas prepravy a ťažby vedú k znečisteniu vody. Vo veľkom množstve znečisťujú ovzdušie. Pri spaľovaní fosílnych palív sa produkuje CO2 a to je hlavný faktor globálneho otepľovanie a klimatických zmien.  

Papier

Hlavným problémom pri výrobe papiera je odlesňovanie, znečisťovanie vzduchu, vody, pôdy a globálne otepľovanie. Čo môžeme urobiť my? Znížme jeho spotrebu. Netlačme zbytočné veci, využívajme obe strany papiera, odmietnime nežiadúce letáky a faktúry si nechajme posielať online. 

Jedlo 

Veľkým problémom obchodov, reštaurácii a domácnosti je plytvanie jedlom. Obmedzte to! Plánujme si svoje nákupy. Píšme si zoznam, aby sme predišli zbytočnému nakupovaniu potravín, ktoré často nedokážeme skonzumovať. Nezabúdajme si vždy pozrieť dátum spotreby danej potraviny. Naučme sa správne skladovať potraviny. Sušme, mrazme, konzervujme! Varme! Snažme sa zúžitkovať všetky potraviny, ktoré doma máme! Budete sa čudovať, koľko jedál z týchto surovín môže vzniknúť. Svoj odpad sa snažme premeniť na kompost!

Lesy

Lesy sú pre nás veľmi dôležité. Okrem toho, že nám poskytujú miesto na oddych, dávajú nám kyslík. Sú domovom pre mnohé zvieratá. Pomáhajú nám bojovať proti klimatickým zmenám. Najväčším problémom je ich výrub hlavne kvôli požiarom, nelegálnej ťažbe lesov, výrobe papiera, ťažbe nerastov a urbanizácie. 

Zero waste

Odmietni, čo nepotrebuješ!

Zredukuj, čo potrebuješ!

Znova použi a oprav!

Recykluj!

Skompostuj zvyšok!

Pri tvorbe odpadu je potrebné uvedomiť si, že nie všetko sa dá recyklovať. Pri papieri a skle je to možné ale pri plastoch sa to dá len raz a potom plast putuje na skládku.

Ľudia, ktorí žijú "zero waste" sa snažia znížiť odpad na nulu, čo je v niektorých prípadoch veľmi ťažké. Nie však nemožné. Najlepšia vec ako predísť vzniku odpadu je jeho redukovanie a tým predídeme jeho recyklácii, spaľovaní či večnému skladovaniu na skládkach. 

Ako žiť  život zero waste?

Môžeme začať tým, že do obchodu si vždy donesieme vlastnú plátennú tašku, zredukujeme používanie plastov (namiesto minerálnych vôd z plastov budeme piť vodu z vodovodu), úplne vyradíme jednorázové obaly.

Skvelým príkladom je nakupovanie bezobalovo, ktoré sa v dnešnej dobe pekne rozširuje. Môže byť časovo i finančne náročnejšie, čo môže ľudí odradiť. Avšak, keď sa chce, všetko sa dá. Robíme to predsa pre nás, našu planétu, budúcnosť a aj pre svoju peňaženku. 

Cestujme eco! Ani si neviete predstaviť ako lietadlá, autá a iné dopravné prostriedky znečisťujú ovzdušie a prispievajú k zmene klímy. Pokiaľ je to možné, choďme pešo, bicyklom alebo použime hromadnú dopravu!  Auto používajme len v obmedzených prípadoch!

EKO komôrka

V mojom okolí sa nachádza bezobalový obchod Eko komôrka. Jeho cieľom je poskytovanie vysokej kvality služieb a zabezpečenie všetkým zákazníkom komfort v súlade s princípmi ochrany životného prostredia. Ich výrobky sú vyrábané z ekologického materiálu - recyklovaný plast, recyklovaný nechlórový papier. Označenie "ECO" v názve produktov a spoločnosti predstavuje záväzok prinášať pozitívne zmeny pre spoločnosť a usilovať sa o zlepšenie zajtrajška prostredníctvom zodpovedných environmentálnych stratégií. 

Poviete si, že žiadny takýto obchod nie je vo vašom okolí? Mýlite sa! Na Slovensku je ich každým rokom viac a viac. Môžeme v nich nakupovať bez obalov, do znovu použiteľných vrecúšok či iných nádob, ktoré si prinesieme so sebou. 

Zoznam bezobalových obchodov na Slovensku:

ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Bratislava (U dobrožrúta, U vážky, Bezobalovo, Do pohára)

Trnava (PACK-LESS, Dóza)

Nitra (Špajza, Gramovo, Dobromysel)

Trenčín (BEZOBALiS, Obchodík bez obalu)

Nová Dubnica (Trnka)

Dubnica nad Váhom (Živana)

Piešťany (Onakô)

Vrbové (Kutica)

Prievidza (Načo obal)

Púchov (Eko Komôrka)

Senec (Špajzka)

Levice (Pytlík)

Nové Zámky (Nasypanô)

Skalica (Zvážme si)

Malacky (Vrecúško, Ťuli a Ťuli)

Myjava (Srdcofka)

Sereď (od VÁŽTE si)

STREDNÉ SLOVENSKO

Banská Bystrica (Nebalené)

Žilina (Váž si, Do vrecúška)

Banská Štiavnica (Zero waste - BS)

Žiar nad Hronom (Zdravé Živa)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Košice (Košická špajza, Na Kôpke, Jednoducho Neodpadovo, Ochpodík)

Poprad (Neobaluy)

Prešov (Odváž(e)ne, Alchemilka)

Humenné (Špajza)

Sabinov (Chutné vrecko)

Stropkov (Špajza inak)

Ja sama nerobím tieto veci na 100 %. Snažím sa však každým dňom viac a viac. Aj malými krokmi, ktoré môžu byť v konečnom dôsledku veľké. Veľakrát si ani neuvedomím, koľko zbytočného odpadu vytvorím. Preto vyzývam nie len vás ale aj seba. Buďme zodpovednejší. 

Najviac ma však mrzí, keď vidím ľudí, ktorým je toto všetko ľahostajné. Poznám niektorých, ktorí dokonca ani neseparujú. 

Každý by sa mal zamyslieť a konečne začať robiť viac! :) 

Pri písaní článku som používala viacero zdrojov, keďže v danej oblasti nie som odborník. 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Hrozby zabrali, ľudia prišli. Oravčania stáli v radoch už pred testovaním

Tri a pol percentu doteraz testovaných odhalili nákazu.

Život na Slovensku sa opäť obmedzuje, začína sa miernejší lockdown (prehľad)

Zákaz vychádzania sa netýka cesty do práce, na Orave a v Bardejove treba aj test.


Už ste čítali?